Polityka Prywatności & Cookies

Kim jestem

Informuję, że z dniem 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (RODO), które nakłada szereg obowiązków na podmioty przetwarzające dane osobowe.

Jestem administratorem danych w zakresie przetwarzania danych (dane kontaktowe w formularzu). Oznacza to, że decyduję, w jaki sposób przetwarzane są twoje dane osobowe i do jakich celów. Wiem, że zależy Ci na tym, w jaki sposób dane o Tobie są wykorzystywane i dzielone, i dziękuję Ci za zaufanie, które zakłada, że zrobię to rozsądnie i ostrożnie.

Adres mojej strony internetowej to: https://meeting.edu.pl

Niniejsza Polityka nie dotyczy aplikacji, produktów, usług, stron internetowych ani funkcji mediów społecznościowych stron trzecich, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem linków udostępnianych na mojej stronie internetowej i interfejsach oraz projektach elektronicznych.
Twoja prywatność ma dla mnie ogromne znaczenie w obsłudze klienta. Moje usługi są świadczone na podstawie Twojej wiedzy na temat Twoich praw dotyczących prywatności danych.

Jakie dane osobiste zbieram i dlaczego je zbieram
Poza plikami Cookie i integracją strony z usługami zewnętrznymi serwisów społecznościowych oraz Google Analytics, nie zbieram żadnych danych o Tobie.

Na mojej stronie dane nie są profilowane oraz nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Formularze kontaktowe
Administratorem Danych Osobowych jest Edukacja akademicka dla społeczeństwa/Zakład edukacji przez media i sztukę UJK w Kielcach ul. Krakowska 11, 25-019 Kielce, świętokrzyskie, Polska, https://meeting.edu.pl . Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie, zgodnie z „Polityką prywatności”.

Ciasteczka
Używam plików cookie lub podobnych technologii w celu zapewnienia Ci dostępu do serwisu, usprawniania jego działania, profilowania i wyświetlania treści dopasowanych do Twoich potrzeb. Jeśli zostawisz na naszej witrynie komentarz, będziesz mógł wybrać opcję zapisu twojej nazwy, adresu e-mail i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Te ciasteczka wygasają po 2 latach. Niektóre pliki cookie, powiązane z zewnętrznymi usługami, utrzymują się na Twoim komputerze od 1 roku do 2 lat. Możesz usunąć takie pliki wcześniej przy pomocy odpowiedniego oprogramowania.

Większość wykorzystywanych przeze mnie ciasteczek to tak zwane „pliki cookie sesji”, które zostaną usunięte po zakończeniu wizyty na stronie, będą przechowywane najdłużej 1 dzień i wygasną automatycznie. Pliki cookie nie powodują żadnych uszkodzeń komputera i nie zawierają wirusów. Większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookie jako ustawienie domyślne. Możesz zmienić ustawienia przeglądarki, edytując opcje przeglądarki, aby odrzucić moje pliki cookie lub wyświetlając monit przed zaakceptowaniem pliku cookie. Jeśli jednak przeglądarka nie akceptuje plików cookie lub jeśli użytkownik odrzuca plik cookie, niektóre części serwisu mogą nie działać prawidłowo. Pliki cookie przechowywane są od 1 dnia do 30 dni na Twoim komputerze i po tym czasie znikają. Możesz usunąć takie pliki wcześniej przy pomocy odpowiedniego oprogramowania. Zarządzać ciasteczkami możesz z poziomu swojej przeglądarki, a więcej informacji jak to zrobić znajdziesz na stronie: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie .

Osadzone treści z innych witryn
Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Te witryny mogą zbierać informację o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Analiza statystyk
Moja strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje pliki cookie lub adres IP, aby pomóc stronie internetowej w analizie sposobu korzystania z witryny przez użytkowników w celu monitorowania i analizowania korzystania z moich usług. Anonimizacja adresów IP na tej stronie jest włączona.

Z kim dzielę się danymi
Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny będą przekazywane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. W przypadku aktywacji anonimizacji IP na tej stronie, twój adres IP zostanie skrócony na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej. Tylko w wyjątkowych przypadkach cały adres IP zostanie najpierw przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Anonimizacja IP jest aktywna na tej stronie. Google wykorzysta te informacje w naszym imieniu w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie i dostarczanie nam innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu. Adres IP, który przeglądarka przekazuje w ramach Google Analytics, nie będzie powiązany z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Możesz zrezygnować z plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, jednak pamiętaj, że jeśli to zrobisz, możesz nie móc korzystać z pełnej funkcjonalności tej witryny. Możesz również zrezygnować z śledzenia przez Google Analytics ze skutkiem na przyszłość, pobierając i instalując: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en , należy jednak pamiętać, że w takim przypadku może nie być możliwe korzystanie z pełnej funkcjonalności tej witryny.

Firma hostingowa: ZENBOX Sp. z o.o., adres siedziby: Częstochowa (42-200), Dąbrowskiego 7, wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony dla m.st. Częstochowy pod numerem KRS: 0000414281, NIP: 9492191021, REGON: 242888558, kapitał zakładowy w wysokości 10.000,00 zł,
reprezentowaną przez: Bartosz Gadzimski – Prezes Zarządu, zwaną dalej „Zenbox”, „Podmiotem przetwarzającym”, zwanymi łącznie „Stronami”, a każda z osobna także „Stroną”.

Informacje dodatkowe
Jeśli zechcę wykorzystać dane osobowe w nowym celu nieobjętym niniejszym porozumieniem/umową, poproszę Ciebie o zgodę i przedstawię, jeśli zaistniałe okoliczności będą wpływać na zmianę Formularza kontaktowego, nowy komunikat wyjaśniający na stronie internetowej. W takim przypadku posłużę się podstawą prawną do dalszego przetwarzania, a gdy zajdzie taka potrzeba, zwrócę się do Ciebie wcześniej o pisemną zgodę na dalsze przetwarzanie i/lub inne niż zgodne przetwarzanie.

Jeśli uważasz, że bezpieczeństwo Twoich danych zostało naruszone lub chcesz uzyskać więcej informacji na temat środków, których używam do ochrony Twoich danych, skontaktuj się ze mną postępując zgodnie z instrukcjami w sekcji „Kontakt” i „Polityka prywatności”.

Techniczne zabezpieczenia serwera firmy hostingowej są wymienione w poniższym linku: https://pomoc.zenbox.pl/pl/kb/articles/jakie-rodki-zabezpieczenia-technicznego-stosuje-zenbox-2

Jakie mam obowiązujące procedury w przypadku naruszenia prywatności danych
Mam 72 godziny na zgłoszenie faktu naruszenia danych osobowych właściwemu organowi nadzorczemu, zgodnie z art. 55, chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie to skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Procedura przebiegać będzie zgodnie z art. 33 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Kontakt z ADO
Jeśli chcesz skorzystać z kontaktu do Administratora Danych Osobowych, zrobisz to przechodząc do sekcji „Kontakt”. Po otrzymaniu Twojej prośby ocenię ją i poinformuję Cię, w jaki sposób zamierzam kontynuować Twoje zgłoszenie. W pewnych okolicznościach, zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami dotyczącymi prywatności, mogę wstrzymać dostęp do twoich danych lub odmówić modyfikacji, usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych. Pewne okoliczności, o których mowa, mogą wyniknąć bezpośrednio z przepisów obowiązującego prawa oraz funkcjonowania procedur wykonywania i przechowywania kopii bezpieczeństwa „Backup”.​

 

JSN Pixel is designed by JoomlaShine.com