Komitet naukowy II Międzynarodowej Konferencji Naukowej - Edukacja akademicka dla społeczeństwa. Kształcenie. Wychowanie. Opieka.

Д.п.н., профессор Емилия Рангелова
Д.пс.н., профессор Лариса Митина
Prof. UPH dr hab. Tamara Zacharuk
Д.п.н., профессор Анатолий Сманцер
Prof. UJK dr hab. Sławomir Koziej - przewodniczący
Д.п.н., доцент Божидара Кривирадева
Prof. UMCS dr hab. Jolanta Andrzejewska
К.пс.н, доцент Елена Асмаковец
К.пс.н., доцент Оксана Анисимова
Д.п.н., профессор Инна Федотенко,
Prof. UJK dr hab. Barbara Skałbania
Prof. UPH dr hab. Sławomir Sobczak
Д.п.н., доцент Светлана Невдах
Prof. UJK dr hab. Mirosław Zbigniew Babiarz
Prof. UJK dr hab. Paulina Forma
Д.пс.н., профессор Сергей Кудинов


Uniwersytet Jana Kochanowskiego 


Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского

JSN Pixel is designed by JoomlaShine.com